English

نمایشگاه‌ها

نمایش آثار | شهره مهران

با همکاری گالری اعتماد

نمایش آثار “شهره مهران”

جمعه 18 اسفند ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 27 فروردین

زمستان 1402

پی‌ریزی شهر | علی گلستانه

با همکاری گالری طراحان آزاد

نمایش آثار “علی گلستانه” با عنوان «پی‌ریزی شهر»

جمعه 13 بهمن ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 5 اسفند

زمستان 1402

مرثیه ای بر یک مکاشفه

بی برگی | آوین فرهادی

نمایش آثار “آوین فرهادی” با عنوان
«بی برگی»

جمعه 26 آبان ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 16 آذر

پاییز 1402

مرثیه‌ای بر یک مکاشفه | بهاره بابایی

نمایش جدیدترین مجموعه آثار “بهاره بابایی” با عنوان
«مرثیه‌ای بر یک مکاشفه»
همراه با کتاب ۲۱

جمعه ۲۸ مهر ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا ۱۸ آبان

پاییز 1402

زودگذر / میرا

نمایش آثار چاپ دستی و تصاویر چاپی

جمعه 18 شهریور ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 28 شهریور

تابستان 1401

له‌شدگی | عباس میرزایی

جمعه 7 مرداد ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 31 مرداد

تابستان 1401

شیدایی | فریبا فرقدانی

جمعه 26 فروردین ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا اردیبهشت

بهار 1401

محمد احصائی

نمایش آثار و رونمایی کتاب

شنبه 7 اسفند ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 26 اسفند

زمستان 1400

شما چیزی شنیده‌اید؟ | ژینوس تقی‌زاده

شنبه 9 بهمن ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 1 اسفند

زمستان 1400

یک‌به‌یک | امیر منفرد

شنبه 18 دی ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 4 بهمن

زمستان 1400

به‌نام/بی‌نام صفحه | شنتیا ذاکرعاملی

شنبه 13 آذر ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 6 دی

زمستان 1400

دیوار بالطه | علی خطایی ایلخچی

شنبه 8 آبان ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 24 آبان

پاییز 1400

ساتورن فرزندانش را می‌بلعد | برادران قاسمی

شنبه 17 مهر ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 3 آبان

پاییز 1400

از رفتار سکوت تا هندسه سکوت | محمد خلیلی

شنبه 20 شهریور ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 4 مهر

تابستان 1400

سمت پنهان | سهند حسامیان

جمعه 30 اردیبهشت ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 26 خرداد

بهار 1400

ش‌/کاف | مجید فعال

شنبه 11 اردیبهشت ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 26 اردیبهشت

بهار 1400

تدی بزرگ می‌شود | بهاره بابایی

شنبه 9 اسفند ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 25 اسفند

زمستان 1399

لبه‌ها | زهرا قراخانی

شنبه 18 بهمن ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 4 اسفند

زمستان 1399

گربه‌ای در قرنطینه | مرجان سعیدی

شنبه 20 دی ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 13 بهمن

زمستان 1399

پیرامون

کیوریتورها | فواد علیجانی و مرجان جلوه با پیوست‌های معماری از مهشید حداد و الهام معتمدی|علی غرقی|مبشر نیکوئی 

جمعه 28 آذر ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 8 دی

پاییز 1399

منتخبی از آثار مجید فتحی‌زاده

شنبه 17 آبان ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 10 آذر

پاییز 1399

گزیده عکس‌های دهه 90 | مهران مهاجر

شنبه 12 مهر ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 8 آبان

پاییز 1399

نگاهی از بیرون | ژوبین میراسکندری

جمعه 2 اسفند ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 22 اسفند

زمستان 1398

من | خودنگاره‌هایی از هنرمندان معاصر ایران

گردآورنده: رزیتا شرف‌جهان

جمعه 11 بهمن ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 24 بهمن

زمستان 1398

درون، بیرون و دوباره درون… تعادل | مرتضی بصراوی

جمعه 13 دی ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 30 دی

زمستان 1398

گفت‌وگوی تصویری | کیریتور: فریدون آو

نازگل انصاری‌نیا|سهند حسامیان|وحید شریفیان|نرگس هاشمی

جمعه 22 آذر ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
ادامه نمایش تا 8 دی

پاییز 1398

اسکرول به بالا