English

فریبا فرقدانی

فریبا فرقدانی، نقاش و مجسمه ساز متولد اصفهان و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر تهران میباشد. هرچند او خود را نقاش میداند اما با مدیوم های دیگر هنرهای تجسمی همچون عکاسی و سرامیک نیز کار کرده و در چندین بی ینال مجسمه سازی و نمایشگاه های عکاسی شرکت کرده که همراه با جوایزی نیز برای او بوده است. خط، رنگ و فضا در کارهای او اهمیت خاصی دارند. فریبا فرقدانی چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در ایران و خارج از ایران داشته است.

نمونه آثار

نمایشگاه‌ها

شیدایی

بهار 1401

اسکرول به بالا