English

شنتیا ذاکرعاملی

شنتیا ذاکرعاملی، متولد 1359 اصفهان، ایران

نقطه عزیمت نقاشی‌های او لحظه‌ای است که توسط دوربین ثبت شده. او از عکسهای گوناگون به عنوان موضوع استفاده میکند، از عکسهای فامیلی و هر روزه تا عکسهای منظره، عکسهای سیاسی و روزنامه‌ای. در این رابطه نقاشی‌های او حاوی دلالتهای گوناگونی از زندگی معاصر هستند. کار او اخیرا با تاریخ ابصار (اپتیک) و دیدن پیوند خورده که امکانات جدیدی برای بازبینی مفهوم سبک برایش میسر کرده. این مفاهیم در نمایش آخرش که در گالری امروز برگزار شد به عنوان “به/بی نام صفحه” انعکاس یافته.

شنتیا مدرک کارشناشی نقاشی خود را در سال 1382 از دانشگاه هنر اصفهان و مدرک کارشناش ارشد را در سال 1399 از انستیتو فرانک موهر هلند دریافت کرده.

نمونه آثار

نمایشگاه‌ها

به‌نام/بی‌نام صفحه

زمستان 1400

اسکرول به بالا