English

انتشارات

21

نقاشی‌های بهاره بابایی | پروژه‌ای از گالری امروز | پاییز 1402

شیدایی

نقاشی‌های فریبا فرقدانی | پروژه‌ای از گالری امروز | زمستان 1400

کتاب سیاه و صورتی

نقاشی‌های شنتیا ذاکرعاملی | پروژه‌ای از گالری امروز | استودیو کندو | پاییز 1398

فریدون فرشته نبود

گفت‌و‌گوی شهروز نظری و فریدون آو | پروژه‌ای از گالری هما، گالری امروز و گالری دستان | پاییز 1397

اسکرول به بالا